Varför ska jag som bara har vilande abonnemang betala 50:-/månad i serviceavgift?

Alla medlemmar i den ekonomiska föreningen är delägare av föreningens fibernät och har varit med och finansierat investeringen. Du som har anslutit din fastighet till nätet kan när som helst välja att starta upp någon tjänst i nätet. För att föreningen ska kunna underhålla nätet när något går sönder, bevaka och sätta ut markering av ledningar när någon ska gräva i området, mm behöver alla medlemmar vara med och betala för detta.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)