Kan jag säga upp mitt gruppabonnemang och ha min anslutning vilande?

Alla gruppanslutningar (Triple Play och Bredband & telefoni) för samtliga medlemmar i fiberföreningen är tecknade och bundna på 5 år för att få det låga månadspris som våra abonnemang har. Net at Once räknar då med att deras kostnader för mediabox och annan utrustning ska täckas under denna period. Fiberföreningen måste betala för de beställda abonnemangen under hela avtalstiden och det är därför inte möjligt att säga upp sin gruppanslutning innan dessa 5 år har löpt ut om inte ni själv eller någon i föreningen hittar någon annan medlem som önskar göra tvärtom, d.v.s. byta från vilande till en gruppanslutning och därmed kan ta över er utrustning och ert abonnemang.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)