Välkommen till GFEF

Gullspångs fibernät ekonomisk förening är en paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun.

Föreningens syfte är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. Föreningen består idag av åtta ledamöter där kommunen representeras av två ledamöter och de resterande sex representeras av de fiberföreningar som finns idag.

Föreningen har upphandlat tjänsteleverantör och ekonomiservice och kommer även att upphandla underhållsservice mm till fiberföreningarna. Gullspångs fibernät hanterar all fakturering av medlemmarnas tjänster på uppdrag av fiberföreningarna.

När det bildas fler föreningar, från tätorterna, är dessa välkomna att ingå i föreningen. Ambitionen är att på detta vis samla fler abonnenter under samma tak för att på så vis kunna förhandla fram bättre avtal.

Nya avtal skall tecknas för perioden
2022-11-01 – 2027-10-31

Vi håller just nu på med att teckna nya tjänsteavtal för våra fibertjänst för perioden med start 2022-11-01.

Vilka tjänster som finns att välja samt priserna för dessa finns i informationen här:  Valj_tjanster_2022-11-01.

Driftsinformation

Mer information på: https://netatonce.se/driftinfo

Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet är det viktigt att säljare och köpare tecknar ett överlåtelseavtal avseende andelen i den ekonomiska föreningen. Om inte detta görs står säljaren kvar som andelsägare i den ekonomiska föreningen, vilket bland annat innebär att man förblir betalningsskyldig för t ex nätavgift och andra avgifter. Köparen innehar då inte heller någon andel i den ekonomiska föreningen.

Kontakta din fiberförening för att få ett överlåtelseavtal. Skriv två ex, ett till vardera part (säljare och köpare). Anslutningsavtalet ska finnas som bilaga till överlåtelseavtalet. Skicka en kopia av överlåtelseavtalet till din fiberförenings styrelse, se kontaktuppgifter nedan.

Detta gäller även om man i samband med avtalstecknandet skrivit avtalen på en parten i hushållet och förhållandet ändras så att en annan part (maka/make/sambo/barn) istället skall stå som ansvarig för anslutning och tjänsteabonnemang (t.ex vid separation eller arv).

Utöver den juridiska aspekten, är det är mycket viktigt att styrelsen informeras om när fastigheter byter ägare så att vi har korrekt information om vem som äger fastigheterna som är anslutna till fibernätet och att vi fakturerar rätt person för avgifterna.

Faktura och avtalsfrågor

Har du frågor kring din faktura, betalningar eller tjänsteavtal?
Ring 0506-36 53 03 (vardagar 13.00 -17.00) eller skicka e-post till faktura@gfef.se

Fiberföreningar

De fiberföreningar som hittills är registrerade är:

Bredbandsförening Skagern – Unden Ekonomisk förening (BFSU)
Kontakt: Mikael Melande, E-post: mikael@m-tec.se
Överlåtelseavtal för Skagern-Unden (BFSU)

Thasse ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal för Thasse

Bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd
För mer information se deras hemsida
Överlåteseavtal för Bråta fiber

Amnehärads fiber ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal för Amnehärads fiber

Södra Råda Fiberförening
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal Södra Råda fiber

Otterbäckens fiber ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida


Internet & Telefon

Net at Once, tfn: 0771-40 44 00
E-post: kundtjanst@netatonce.se
www.netatonce.se

Driftsinformation – Internet

TV


Sappa, Tfn: 0774-444 744
E-post: hej@sappa.se
www.sappa.se

Driftsinformation – TV

Ekonomisk förening