Välkommen till GFEF

Gullspångs fibernät ekonomisk förening är en paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun.

Föreningens syfte är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. Föreningen består idag av åtta ledamöter där kommunen representeras av två ledamöter och de resterande sex representeras av de fiberföreningar som finns idag.

Föreningen har upphandlat tjänsteleverantör och ekonomiservice och kommer även att upphandla underhållsservice mm till fiberföreningarna. Gullspångs fibernät hanterar all fakturering av medlemmarnas tjänster på uppdrag av fiberföreningarna.

När det bildas fler föreningar, från tätorterna, är dessa välkomna att ingå i föreningen. Ambitionen är att på detta vis samla fler abonnenter under samma tak för att på så vis kunna förhandla fram bättre avtal.

Nya avtal har tecknats för perioden
2022-11-01 – 2027-10-31

Gullspångs fibernät har tecknat ett nytt avtal med Net at Once gällande fibertjänster för perioden med start 2022-11-01.

Vilka tjänster som finns att välja samt priserna för dessa finns i informationen här:  Valj_tjanster_2022-11-01.

Nytt avtal om fibertjänster fr.o.m. 2022-11-01

Driftsinformation

Mer information på: https://netatonce.se/driftinfo

Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet är det viktigt att säljare och köpare tecknar ett överlåtelseavtal avseende andelen i den ekonomiska föreningen. Om inte detta görs står säljaren kvar som andelsägare i den ekonomiska föreningen, vilket bland annat innebär att man förblir betalningsskyldig för t ex nätavgift och andra avgifter. Köparen innehar då inte heller någon andel i den ekonomiska föreningen.

Kontakta din fiberförening för att få ett överlåtelseavtal. Skriv två ex, ett till vardera part (säljare och köpare). Anslutningsavtalet ska finnas som bilaga till överlåtelseavtalet. Skicka en kopia av överlåtelseavtalet till din fiberförenings styrelse, se kontaktuppgifter nedan.

Detta gäller även om man i samband med avtalstecknandet skrivit avtalen på ena parten i hushållet och förhållandet ändras så att en annan part (maka/make/sambo/barn) istället skall stå som ansvarig för anslutning och tjänsteabonnemang (t.ex vid separation eller arv).

Utöver den juridiska aspekten, är det är mycket viktigt att styrelsen informeras om när fastigheter byter ägare så att vi har korrekt information om vem som äger fastigheterna som är anslutna till fibernätet och att vi fakturerar rätt person för avgifterna.

Faktura i samband med ägarbyte

Fakturor skickas ut fyra gånger per år (1/2, 1/5, 1/8 samt 1/11) och förfaller den sista dagen i resp. månad. Fakturan avser en tremånadersperiod som startar 1 månad efter förfallodatum.

Faktura skickas till den som är registrerad fastighetsägare på fakturadagen och som också är skyldig att se till att den blir betald. I de fall att det görs ett ägarbyte av fastigheten efter att fakturan är utskickad betalas antingen fakturan av den som fått fakturan och löser skulden med den nya fastighetsägare eller lämnar över fakturan för betalning till den nya fastighetsägaren i samband med försäljningen, då den avser en period  framåt i tiden.

Detta innebär att betalningspåminnelser också går ut till den som fått den ursprungliga fakturan då den är utställd på denne.

Vi har ingen möjlighet att skicka ut kreditfakturor i samband med att man säljer sin fastighet och skicka ut ny faktura till den nya fastighetsägaren.

Faktura och avtalsfrågor

Har du frågor kring din faktura, betalningar eller tjänsteavtal?
Ring 0506-36 53 03 (vardagar 13.00 -17.00) eller skicka e-post till faktura@gfef.se

Fiberföreningar

Fiberföreningarna inom Gullspångs fibernät är:

Bredbandsförening Skagern – Unden Ekonomisk förening (BFSU)
Kontakt: Mikael Melande, Tel: 070-656 91 05, E-post: mikael@m-tec.se
Överlåtelseavtal BFSU

Thasse ekonomisk förening
Kontakt: Christer Eriksson, Tel: 073-625 60 63,
E-post: christider77@gmail.com 
För mer information se deras hemsida
Avtal om överlåtelse av anslutningsavtal och medlemskap

Bråta fiber ekonomisk förening
Kontakt: Bertil Svensson, Tel: 070-334 14 20,
E-post: bertil.svensson@esab.se
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal Bråta fiber

Amnehärads fiber ekonomisk förening
Kontakt: Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Tel: 0706-119 311,
E-post: info@xn--amnehradfiber-ffb.se
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal för Amnehärads fiber

Södra Råda Fiber ekonomisk förening
Kontakt: Torbjörn Johansson, Tel: 0708-75 26 07,
E-post: tor-bjorn.johansson@outlook.com
Överlåtelseavtal Södra Råda fiber

Otterbäckens fiber ekonomisk förening
Kontakt: Staffan Gustafsson, Tel: 070-629 91 44,
E-post: staffan@otterbackenfiber.se
För mer information se deras hemsida
Överlåtelseavtal Otterbäckens fiber


Internet & Telefon

Net at Once, tfn: 0771-40 44 00
E-post: kundtjanst@netatonce.se
www.netatonce.se

Driftsinformation – Internet

TV

Vardagar: 08:00-19:00
Lördagar: 10:00-18:00
Söndagar: stängt

Telefonnummer: 90 200

Från utlandet: +46 771 99 02 00

https://www.telia.se/privat/kontakt#/digitaltv/abonnemang

Driftsinformation – TV

Ekonomisk förening