Varför måste jag betala för mitt abonnemang en hel månad innan perioden startar?

Alla tjänster fakturas kvartalsvis i förskott med förfallodatum en månad före den period som betalningen gäller. Detta beror på att Gullspångs fibernät måste hinna få in allas inbetalningar innan fakturan från Net at Once på samtliga abonnemang förfaller till betalning den första dagen i perioden.

Eftersom det vid förfallodatumet för våra fakturor till medlemmarna i fiberföreningarna saknas ca 20% av inbetalningarna och en del medlemmar betalar först efter flera påminnelser behöver vi denna extra månad för att få in pengarna och betala ut dessa till resp. fiberförening så att dessa kan betala för medlemmarnas abonnemang.

Faktureringsdatum | Gullspångs fibernät

Fakturadatum Förfallodatum Avser period
2017-02-02 2017-02-28 April – Juni 2017
2017-05-04 2017-05-31 Juli – September 2017
2017-08-03 2017-08-31 Oktober – December 2017
2017-11-02 2017-11-30 Januari – Mars 2017
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)